pws-eiendom

Referanser

Våre ansatte har lang fartstid og bred erfaring fra eiendomsutvikling, entreprenør, kapitalforvaltning og transaksjoner. Vi er stolte av hva vi har fått til tidligere og tar med oss våre erfaringer inn i PWS Eiendom AS. Vi ser frem til å levere nye prosjekter med høye ambisjoner på kvalitet og bærekraft.

Utvalgte referanseprosjekter:

Jan Anders Syltern: Lilleby Eiendom AS, Maskinparken Tre og Øvre Bakklandet.

Magnus Paulsen: Marøystrand Næringsområde og Portalen-Nærøysund Handelspark.

Christian Eilertsen: Valentinlyst, Magnus Den Godes gate og Tiedemannsbyen. 

 Bendik Oliver Borgnes: Gjennomført transaksjoner til en verdi av MNOK ~ 3000.

Jan Anders Syltern, nå daglig leder i PWS Eiendom AS, ledet utviklingen av Lilleby, et prosjekt med 1100 boenheter og blant annet verdens første kommersielle boligblokk i massivt tre, for Lilleby Eiendom AS i perioden 2014-2017.