pws-eiendom
I PWS Eiendom AS utvikler vi eiendommer i høy kvalitet med økologisk, sosial og økonomisk bærekraft.

PWS Eiendom AS har ambisjoner om å bli en ledende eiendomsaktør ved å sette fokus på høy kvalitet og bærekraft. Vår portefølje består av ca. 1000 boenheter med tilhørende næringsareal og risikokapital.

PWS Eiendom AS ble i 2022 etablert av familiene Williksen og Paulsen med Marinevold Invest AS, som et investerings- og eiendomsselskap under Williksen Forvaltning AS i Rørvik. Våre eiere har en tradisjonsrik historie fra havbruksnæringen.