pws-eiendom

Investeringer søkes

Vi søker utviklingseiendom, risikokapital og andre investeringsmuligheter.

Kontakt:

Bendik Oliver Borgnes, Akkvisisjons- og investeringsleder

E: bendik@williksen.com

M: +47 901 66 607


Jan Anders Syltern, Daglig Leder

E: jan.anders@williksen.com

M: +47 971 75 179